Webseco Undermanding s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 04883-16/2019-ERU

Obviněný z přestupku se jako držitel licence na výrobu elektřiny uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona nesplnil povinnost neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Webseco Undermanding s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 02443287

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon