W.A.K., spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03533-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v městské části Brno-Útěchov na ulici Bažinka u domu č. p. 73 strojně zemní práce, související s opravou havarijního stavu odvodňovacího systému, při kterých došlo k přetržení středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost W.A.K., spol. s r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČ: 18565832

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 306.45 KB

Obsah

Sdílejte