VSJ mechanizace s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07925-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Červená Voda u domu č. p. 531 zemní práce v souvislosti se  stavbou „č. p. 531 Červená Voda na st. p. č. 985 v katastrálním území Červená Voda", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké ocelové plynovodní přípojky DN, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VSJ mechanizace s.r.o., se sídlem Dvorská 2298/19c, 789 01 Zábřeh, IČ: 27834972

Datum nabytí právní moci: 17. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 385.87 KB

Obsah

Sdílejte