Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07520-9/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Kokory, na pozemku parc. č. 828/16, zemní práce související s opravou drenáží na zemědělské půdě, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o., se sídlem Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov – Přerov XII – Žeravice, IČ: 46581367

Datum nabytí právní moci: 18. 9. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon