VPK Suchý s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10312-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Městec Králové, na ul. Míru u domu č. p. 458 ruční výkop pro obnažení plynovodní přípojky Dn 25 v souvislosti s realizací stavby „Dostavba vodovodu – Městec Králové", kdy v důsledku odtržení části konstrukční vrstvy komunikace do výkopu spadl kámen, který poškodil ochranný plášť odkryté ocelové středotlaké plynovodní přípojky Dn 25 (resp. jejího T-kusu) a dne 1. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Městec Králové, v křížení ulic Jiráskova a Tyršova, zemní práce na stavbě: „Dostavba vodovodu – Městec Králové", kdy při realizaci výkopu ručně (krumpáčem) došlo k zasažení středotlakého plynovodu PE Dn 63, čímž došlo k poškození plynárenských zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VPK Suchý s.r.o., se sídlem Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 979.35 KB

Obsah

Sdílejte