VPI CZ, v.o.s. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytnout požadované podklady a informace

Číslo jednací: 03219-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z trvajícího přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu v období ode dne 28. prosince 2017 dosud požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VPI CZ, v.o.s., se sídlem Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 03007740

Datum nabytí právní moci: 4. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 364.19 KB

Obsah

Sdílejte