Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10618-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. září 2013 v obci Sadská, v ulici Pražská u domu č. p. 413 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce související se stavbou „Stavba splaškové kanalizace v Sadské ul. Pražská v celkové délce 231 m", kdy při ručním kopání sond došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 25 proražením krumpáčem, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se  sídlem Bobnická 712, 288 02 Nymburk, IČ: 46357009

Datum nabytí právní moci: 5. 12. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte