Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 05089-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, IČO: 46356975

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon