VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 09410-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 3091/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 46577319

Datum nabytí právní moci: 27. 10. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon