Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06930-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání

  • přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění účinném do 30. června 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 15. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Martiněves, část obce Pohořice, mezi budovami č. p. 76 a č. p. 18 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63,
  • přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění účinném do 31. července 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68
    odst. 3 téhož zákona prováděl dne 25. července 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Losiná, u budovy č. p. 202, manipulační práce,
    při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25,
  • přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2017, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68
    odst. 3 téhož zákona prováděl dne 18. prosince 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Miřetice, u budovy č. p. 157, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32,

a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu
i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO: 40233308

Datum nabytí právní moci: 31. 8. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon