Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08132-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nedachlebice zemní práce související s opravou kanalizační přípojky v rámci stavby „Nedachlebice - kanalizace" pomocí strojního mechanizmu, přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455

Datum nabytí právní moci: 16. 9. 2014

Obsah

Sdílejte

Share icon