Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07916-3/2014-ERU

Účastník řízení tím, že při realizaci stavby vodního díla v obci Nedachlebice, k. ú. Nedachlebice, u nemovitosti č. p. 154 prováděl prostřednictvím zaměstnanců dne 1. dubna 2014 zemní práce při propojování stávající kanalizace s nově budovanou, přičemž při odstraňování betonové obruče pomocí lžíce zemního stroje došlo k jejímu posunu k plynárenskému zařízení – středotlaké přípojce PE DN 63 a jejímu poškození, porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26229455

Datum nabytí právní moci: 6. 9. 2014

Obsah

Sdílejte

Share icon