Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 09938-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl podklady a informace týkající se jím provozované výrobny elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:                             

Společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., se sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, IČO: 45351325

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2018  

Obsah

Sdílejte

Share icon