Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 10289/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 5. června 2015 v obci Čtyřkoly, poblíž objektu č. p. 94, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce při výstavbě vodovodu v rámci realizace stavby „Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu", kdy při nabírání zeminy lžící strojního mechanismu (bagru zn. JCB 3CX) došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., se sídlem Černoleská 1600, 256 01 Benešov u Prahy, IČ: 47535865

Datum nabytí právní moci: 12. 12. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte