Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09387-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:                             

Společnost Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., se sídlem Černoleská 1600, 256 01 Benešov, IČO: 47535865

Datum nabytí právní moci: 5. 10. 2018    

Ke stažení

Obsah

Sdílejte