Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02894-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hořice zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., se sídlem Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČ: 60109149

Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte