Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10443-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kopidlno (okres Jičín), na ulici Bédy Křídla, u domu č. p. 79 zemní práce v souvislosti s realizací opravy  vodovodního řadu, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., se sídlem Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín, IČ 60109149

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon