Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09010-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při provádění zemních prací poškodil plynovod, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu i mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s., se sídlem Na Tobolce 428, 506 01 Jičín, IČO: 60109149

Datum nabytí právní moci: 8. 12. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte