VODÁRNA PLZEŇ a.s. – rozhodnutí k poškození nízkotlakého plynovodu PE dn 110 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07165-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), prováděl dne 5. října 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ejpovice u č. p. 192 zemní práce související s odstraněním poruchy vodovodního řadu pomocí strojního mechanizmu (motorového rypadla CASE), při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu PE dn 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
VODÁRNA PLZEŇ a. s., se sídlem Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň,  IČ: 25205625

Datum nabytí právní moci: 15. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 591.66 KB

Obsah

Sdílejte