VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05969-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Jihlavě práce za účelem napojení vodovodní přípojky, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156,

638 00 Brno  IČ: 49455842

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon