VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 03871-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 10. února 2014 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v obci Velké Meziříčí v areálu společnosti Draka Kabely, s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Třebíčská 777/99, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 01, IČO: 612 51 071, zemní práce v souvislosti s havárií na vodovodním řadu, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození kabelového vedení vysokého napětí 1273 VMZ9-Draka2, a dne 10. září 2014 prováděl v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v katastrálním území Střítež u Třebíče u domu č. p. 166 činnost v souvislosti s napojením vodovodní přípojky na vodovodní řad, při které došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození kabelového vedení nízkého napětí typu NAVY 4x120, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, IČ: 49455842

Datum nabytí právní moci: 13. 5. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte