VLW, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06622-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl

- dne 17. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kožušany - Tážaly, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a dále

- dne 20. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velká Bystřice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a dále

- dne 22. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velká Bystřice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky,

čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání tří správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VLW, spol. s r.o., se sídlem Žleby 95, 763 02 Zlín, IČ: 60708794

Datum nabytí právní moci: 30. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 509.98 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon