VLČEK Josef - elektro s.r.o. – usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 03245-8/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci plynu tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) energetického zákona nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost VLČEK Josef – elektro s.r.o., se sídlem Podnikatelská 565,  190 11 Praha 9, IČO: 26115565

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2019

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon