VIVO CONNECTION, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05679-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mafery zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČ: 26900696

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon