VIT+ s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08113-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. března 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno – Ponava vrtací práce související se sanací vlhkého zdiva s následným prováděním injektáže, přičemž došlo k poškození ocelové nízkotlaké plynovodní přípojky DN 80, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VIT+ s. r. o., se sídlem Židenice č. ev. 68, 615 00 Brno, IČ: 25528599

Datum nabytí právní moci: 24. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 558.45 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon