VÍT HORČIČKA s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 07132-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. dubna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Holín zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VÍT HORČIČKA s.r.o., se sídlem Havlíčkova 169, 506 01 Jičín, IČO: 03182339

Datum nabytí právní moci: 29. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.02 MB

Obsah

Sdílejte