Virtuse Energy, a.s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 12394-9/2017-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku ve věci podezření ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona jakožto obchodník s plynem nebyl v období od 12. 8. 2014 do 10. 12. 2017 registrovaným účastníkem trhu, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Virtuse Energy, a.s., se sídlem Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36709042

Datum nabytí právní moci: 14. 12. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 536.97 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon