VHS plus,Vodohospodářské stavby, s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení, protože správního deliktu se nedopustil účastník řízení

Číslo jednací: 03472-10/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když poškodil středotlakou plynovodní přípojku PE d 32, čímž se měl dopustit spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. Protože správního deliktu se nedopustil účastník řízení, bylo řízení zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem Masarykova 1197, Veselí nad Moravou, IČ: 46976469

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 577.3 KB

Obsah

Sdílejte