VHS plus, spol. s r. o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE d 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 16279-3/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 20. května 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Blížkovice, u domu č. p. 14 v místě křížení plynovodu s nově budovanou kanalizací zemní práce, při nichž ve skalnatém terénu došlo k sesunutí betonového bloku ze lžíce zemního stroje, čímž došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím došlo k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VHS plus, spol. s r. o., se sídlem Dobšická 17, 670 21 Znojmo, IČ: 46992138

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 673.34 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon