VHS Břeclav s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 10037-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanizmu zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

VHS Břeclav s.r.o., se sídlem Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČO: 42324149

Datum nabytí právní moci: 24. 11. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 280.21 KB

Obsah

Sdílejte