VHOS, a. s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01433-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VHOS, a. s., se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 286.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon