Větrná energie HL s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 05050-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 25. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Větrná energie HL s.r.o., se sídlem Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26976731

Datum nabytí právní moci: 10. 6. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon