Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informací a podkladů

Číslo jednací: 05249-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 30. 4. 2020 veškeré požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 27826554

Datum nabytí právní moci: 7. 4. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon