Večeřa - Meliorace, v.o.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10700-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Večeřa - Meliorace, v.o.s., se sídlem Žarošice 208, 696 34 Hodonín, IČO: 47905913

 

Datum nabytí právní moci: 9. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.02 MB

Obsah

Sdílejte