VCES a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08485-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dlouhá Třebová zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a dne 7. prosince 2013 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bojetice zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlakého plynovodu PE dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5, IČ: 26746573

Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 710.85 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon