VCES a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03325-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. srpna 2014 v katastrálním území Jihlava na ulici Buková zemní práce v souvislosti se stavbou „IS a komunikace RESIDENCE KASKÁDA Jihlava – Horní Kosov a to v rozsahu Etapy C a níže specifikované části Etapy B", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VCES a.s., se sídlem Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 5, IČ: 26746573

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 351.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon