VAVRIS, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 08912-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost VAVRIS, s.r.o., se sídlem Čsl. armády 321/41, 787 01 Šumperk, IČO: 25390864

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 598.62 KB

Obsah

Sdílejte