Číslo jednací: 07006-4/2011-ERU

Účastník řízení dne 2. května 2011 prováděl v ulici Malackova u č. p. 26, katastrální území Rosice u Brna, okres Brno-venkov, v ochranném pásmu středotlakého plynárenského zařízení zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto zařízení s následným únikem zemního plynu, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VAŠSTAV, s.r.o., se sídlem Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ: 46964541

Datum nabytí právní moci: 12. 1. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 274.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon