VAPES CE s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 06459-13/2017-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. září 2016 v obci Horní Suchá, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se s odkazem na ust. § 66 odst. 2 správního řádu ve spojení s ust. § 76 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VAPES CE s.r.o., se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, IČO: 25888595

Datum nabytí právní moci: 15. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 744.63 KB

Obsah

Sdílejte