VALOREN, s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

21.08.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 05807-3/2017-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem II. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 6. ledna 2017, č. j. 00065-3/2017-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 18417.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VALOREN, s.r.o., se sídlem Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha 1, IČO: 03584941

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 184.87 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon