Číslo jednací: 16186-7/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 25. června 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 18 v obci Milotice nad Bečvou, katastrální území Milotice nad Bečvou, okres Přerov, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Přechod pro chodce na sil. I/35 v obci Milotice nad Bečvou", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VACULA − Servis, s.r.o., se sídlem Samostatnost 1181, 769 01 Holešov, IČ: 26784998
Datum nabytí právní moci: 4. 1. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon