V Marrow Trading s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 05676-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, jakožto držitel licence na obchod s plynem, nebyl nejméně v období od 23. září 2014 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost V Marrow Trading s.r.o., se sídlem Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7, IČO: 24231207

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon