V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00763-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí, se sídlem č. p. 136,  561 64 Jamné nad  Orlicí, IČO: 45537186

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 259.74 KB

Obsah

Sdílejte