V A K S T A V spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 09267-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hořičky zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Odkanalizování místní části Hořiček a Chlístova – kanalizace a ČOV", kdy při odstraňování kamenů pomocí ručního páčidla došlo k proražení středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost V A K S T A V spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí, se sídlem Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí, IČ: 45537186

Datum nabytí právní moci: 17. 10. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte