Úsporné bydlení s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07325-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. listopadu 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Dubňany, na pozemku parc. č. 1712/25, zemní práce související se stavbou „Rodinného domu a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 1712/29, přípojky vody na pozemcích parc. č. 1712/29 a 1712/25, přípojky splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 1712/29 a 1712/18, přípojky dešťové kanalizace a vsakovací jímky na pozemku parc. č. 1712/29 a přípojky NN na pozemcích parc. č. 1712/29 a 1712/18", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Úsporné bydlení s.r.o., se sídlem Nádražní 1000, 696 03 Dubňany, IČ: 26781981

Datum nabytí právní moci: 20. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 573.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon