UNIMONT J.C.K. s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02816-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost UNIMONT J.C.K. s.r.o., se sídlem č. p. 8, 584 01 Hradec, IČO: 25269445

Datum nabytí právní moci: 28. 3. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 251.54 KB

Obsah

Sdílejte