Údržba pozemků, a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení pro naplnění liberačních důvodů

Číslo jednací: 03470-9/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k pošěkození středotlaké plynovodní přípojky DN 25, čímž se měl dopustit spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. Řízení o správním deliktu bylo zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Údržba pozemků, a. s., se sídlem Dělnická 883/46, 736 01 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 28620968

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 527.6 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon