TUFÍR, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 03239-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. §  68 odst.  3 energetického zákona prováděl dne 14. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Veletiny u domu č. p. 46 zemní práce v souvislosti se stavbou „Veletiny, ul.  Hlavní-oprava kanalizace stoka A3", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru) k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TUFÍR, spol. s r.o., se sídlem Na Drahách 881, 686 04 Kunovice, IČ: 26263718

Datum nabytí právní moci: 29. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 350.14 KB

Obsah

Sdílejte