TROTINA Auto s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02033-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 19. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Holohlavy mezi ulicemi Na Státní a Hankova zemní práce související s realizací elektrické přípojky pro světelnou reklamu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TROTINA Auto s.r.o., se sídlem Ve Dvoře 3, 503 03 Holohlavy, IČO: 25298861

Datum nabytí právní moci: 23. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 401.16 KB

Obsah

Sdílejte