TRACE GROUP HOLD PLC - odštěpný závod PRAHA – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05682-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Benešov u Prahy, v ulici K Tužince, u nemovitosti č. p. 1904 prostřednictvím zemního stroje - bagru zemní práce v souvislosti se stavbou „Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90 a středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a dále dne 12. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Benešov u Prahy, v ulici K Tužince, u nemovitosti č. p. 1909 zemní práce v souvislosti se stavbou „Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany, výstavba vodovodu", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TRACE GROUP HOLD PLC - odštěpný závod PRAHA, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 031 15 984

Datum nabytí právní moci: 12. 7. 2016

Obsah

Sdílejte

Share icon